NEW YEARS LUCKY MONEY FOR CUSTOMERS AT AKAARI – NHÀ HÀNG NHẬT BẢN TẠI HÀ NỘI - NHÀ HÀNG KIẾN ĐỎ AKAARI

Lucky Money Promotions:
- Discount 100.000 VND (Before VAT) with bills payment from 1.000.000 VND to 1.999.000 VND.

- Discount 200.000 VND (Before VAT) with bills payment from 2.000.000 VND or more.

- Expired Date: 28/02/2019

- No apply with other promotions.

Contact:

AKAARI I: D5, A105-106, Tran Thai Tong, Cau Giay Dist., Ha Noi
Hotline: 0971785511

AKAARI II: 17T7 Hoang Dao Thuy, Thanh Xuan Dist., Ha Noi
Hotline: 0971753322

AKAARI III: No 5 Van Mieu, Dong Da Dist., Ha Noi
Hotline: 097148333

Like hoặc share


© 2015 Nhà hàng Nhật Bản Akaari - Công ty CP Linh Nhâm
ĐT: Akaari I: 0971785511 - Akaari II: 0971753322 - Akaari III: 097148 3335 | Mail: info@akaari.com.vn
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104983386, Ngày cấp: 03/11/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội.