Tất cả sản phẩm – Page 25 – NHÀ HÀNG NHẬT BẢN TẠI HÀ NỘI - NHÀ HÀNG KIẾN ĐỎ AKAARI

THỰC ĐƠN
AKAARI

カンパチ/ Amberjack | Cá Cam Nhật

カンパチ
Amberjack | Cá Cam Nhật

145,000 VND

サーモントロ/ Fatty Salmon | Bụng cá hồi

サーモントロ
Fatty Salmon | Bụng cá hồi

100,000 VND

しめさば/ Vinegared Mackerel | Cá Thu Ngâm Giấm

しめさば
Vinegared Mackerel | Cá Thu Ngâm Giấm

70,000 VND

サーモン/ Salmon | Cá Hồi

サーモン
Salmon | Cá Hồi

90,000 VND

ホッキ貝/ Surf Clam | Sò Đỏ

ホッキ貝
Surf Clam | Sò Đỏ

120,000 VND

シメにしん/ Herring Roe Vinegared | Cá Trích Ép Trứng

シメにしん
Herring Roe Vinegared | Cá Trích Ép Trứng

90,000 VND

エビ/ Shrimp | Tôm

エビ
Shrimp | Tôm

120,000 VND

盛り合わせ (梅)/ Assorted (Medium) | Tổng Hợp (Vừa)

盛り合わせ (梅)
Assorted (Medium) | Tổng Hợp (Vừa)

486,000 VND

盛り合わせ (竹)/ Assorted (Medium) | Tổng Hợp (Vừa)

盛り合わせ (竹)
Assorted (Medium) | Tổng Hợp (Vừa)

386,000 VND

サーモン(ミックス)/ Mix Salmon | Cá Hồi Đặc Biệt

サーモン(ミックス)
Mix Salmon | Cá Hồi Đặc Biệt

320,000 VND

シメにしん/ Herring Roe Vinegared | Cá Trích Ép Trứng

シメにしん
Herring Roe Vinegared | Cá Trích Ép Trứng

180,000 VND

サーモン/ Salmon | Cá Hồi

サーモン
Salmon | Cá Hồi

160,000 VND

カンパチ / Amberjack | Cá Cam

カンパチ
Amberjack | Cá Cam

420,000 VND

盛り合わせ (中)/ Assorted (Big) | Tổng Hợp (Lớn)

盛り合わせ (中)
Assorted (Big) | Tổng Hợp (Lớn)

580,000 VND

ホタテ/ Scallops | Sò điệp

ホタテ
Scallops | Sò điệp

250,000 VND

しめさば/ Vinegared Mackerel | Cá Thu Ngâm Giấm

しめさば
Vinegared Mackerel | Cá Thu Ngâm Giấm

140,000 VND

たこ / Octopus | Bạch Tuộc

たこ
Octopus | Bạch Tuộc

180,000 VND

サーモントロ/ Fatty Salmon | Bụng Cá Hồi

サーモントロ
Fatty Salmon | Bụng Cá Hồi

180,000 VND


© 2015 Nhà hàng Nhật Bản Akaari - Công ty CP Linh Nhâm
ĐT: Akaari I: 0971785511 - Akaari II: 0971753322 - Akaari III: 097148 3335 | Mail: info@akaari.com.vn
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104983386, Ngày cấp: 03/11/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội.