Tất cả sản phẩm – Page 3 – NHÀ HÀNG NHẬT BẢN TẠI HÀ NỘI - NHÀ HÀNG KIẾN ĐỎ AKAARI

THỰC ĐƠN
AKAARI

ZABON FURUTSU JUSU / Nước bưởi ép

ZABON FURUTSU JUSU
Nước bưởi ép

70,000 VND

PASSHON FURUTSU JUSU / Nước chanh leo

PASSHON FURUTSU JUSU
Nước chanh leo

50,000 VND

LEMON JUSU / Nước chanh tươi

LEMON JUSU
Nước chanh tươi

30,000 VND

TOMATO JUSU / Nước cà chua ép

TOMATO JUSU
Nước cà chua ép

50,000 VND

GUABA JUSU / Nước ổi ép

GUABA JUSU
Nước ổi ép

50,000 VND

MIKKUSU JUSU / Nước ép trái cây thập cẩm

MIKKUSU JUSU
Nước ép trái cây thập cẩm

70,000 VND

PAIPAPPURU JUSU / Nước dứa ép

PAIPAPPURU JUSU
Nước dứa ép

50,000 VND

NINJIN JUSU / Nước cà rốt ép

NINJIN JUSU
Nước cà rốt ép

50,000 VND

ORENJI JUSU / Nước cam ép

ORENJI JUSU
Nước cam ép

70,000 VND

RINGO JUSU / Nước táo ép

RINGO JUSU
Nước táo ép

70,000 VND

ASAHI / Bia Asahi 350ml

ASAHI
Bia Asahi 350ml

90,000 VND

SAPPORO  / Bia Sapporo 330ml

SAPPORO
Bia Sapporo 330ml

38,000 VND

HEINIKEN / Bia Heiniken 330ml

HEINIKEN
Bia Heiniken 330ml

36,000 VND

TIGER / Bia Tiger chai (500ml)

TIGER
Bia Tiger chai (500ml)

44,000 VND

TIGER / Bia Tiger tươi (330ml)

TIGER
Bia Tiger tươi (330ml)

32,000 VND

Ballentines 30 years / Theo thời giá | Under Price

Ballentines 30 years
Theo thời giá | Under Price

0 VND

Ballentines 21 / Theo thời giá | Under Price

Ballentines 21
Theo thời giá | Under Price

0 VND

Chivas 30 years / Theo thời giá | Under Price

Chivas 30 years
Theo thời giá | Under Price

0 VND

Chivas 25 years / Theo thời giá | Under Price

Chivas 25 years
Theo thời giá | Under Price

0 VND

Chivas 21 years / Theo thời giá | Under Price

Chivas 21 years
Theo thời giá | Under Price

0 VND

HIBIKI 21 years / Theo thời giá | Under Price

HIBIKI 21 years
Theo thời giá | Under Price

0 VND


© 2015 Nhà hàng Nhật Bản Akaari - Công ty CP Linh Nhâm
ĐT: Akaari I: 0971785511 - Akaari II: 0971753322 - Akaari III: 097148 3335 | Mail: info@akaari.com.vn
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104983386, Ngày cấp: 03/11/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội.