Tất cả sản phẩm – Page 3 – NHÀ HÀNG NHẬT BẢN TẠI HÀ NỘI - NHÀ HÀNG KIẾN ĐỎ AKAARI

THỰC ĐƠN
AKAARI

うに茶碗蒸し / Japanese Steamed Egg & Urchin Custard | TRỨNG HẤP CẦU GAI NHẬT

うに茶碗蒸し
Japanese Steamed Egg & Urchin Custard | TRỨNG HẤP CẦU GAI NHẬT

185,000 VND

とびっこおろし/ Flying Fish Roe | TRỨNG CÁ CHUỒN VỚI CỦ CẢI MÀI

とびっこおろし
Flying Fish Roe | TRỨNG CÁ CHUỒN VỚI CỦ CẢI MÀI

125,000 VND

ほたて / Scallop | Sò điệp

ほたて
Scallop | Sò điệp

160,000 VND

メカジキ/ Fatty Swordfish | BỤNG CÁ KIẾM

メカジキ
Fatty Swordfish | BỤNG CÁ KIẾM

420,000 VND

しめさば / Vinegared Mackerel | CÁ SABA NGÂM GIẤM

しめさば
Vinegared Mackerel | CÁ SABA NGÂM GIẤM

160,000 VND

あわびスープ / Japanese Abalon Soup | SÚP BÀO NGƯ NHẬT

あわびスープ
Japanese Abalon Soup | SÚP BÀO NGƯ NHẬT

350,000 VND

ほっけ焼き  / Salt-Grilled Grouper | Cá Mú Nướng Muối

ほっけ焼き
Salt-Grilled Grouper | Cá Mú Nướng Muối

350,000 VND

サーモンの頭と明太子焼き / Grilled Salmon Head With Cod Roe | Đầu Cá Hồi Phủ Trứng Cá Tuyết

サーモンの頭と明太子焼き
Grilled Salmon Head With Cod Roe | Đầu Cá Hồi Phủ Trứng Cá Tuyết

280,000 VND

うに / Urchin | Cầu Gai

うに
Urchin | Cầu Gai

280,000 VND

生牡蠣 / Raw Oyster (Japanese) | HÀU NHẬT

生牡蠣
Raw Oyster (Japanese) | HÀU NHẬT

165,000 VND

鯨ベーコン / Fatty Whale Becon | BỤNG CÁ VOI XÔNG KHÓI

鯨ベーコン
Fatty Whale Becon | BỤNG CÁ VOI XÔNG KHÓI

785,000 VND

えいひれ 焼き / Grilled fins | Vi Cá Nướng

えいひれ 焼き
Grilled fins | Vi Cá Nướng

265,000 VND

牡蠣小鍋 / Oyster Hotpot (Small) | Lẩu Hàu Nhật (Nhỏ)

牡蠣小鍋
Oyster Hotpot (Small) | Lẩu Hàu Nhật (Nhỏ)

120,000 VND

キムチ鍋 (小) / Kimchi Hotpot (Small) | Lẩu Kim Chi (Nhỏ)

キムチ鍋 (小)
Kimchi Hotpot (Small) | Lẩu Kim Chi (Nhỏ)

170,000 VND

キムチ鍋  (大) / Kimchi Hotpot (Big) | Lẩu Kim Chi (Lớn)

キムチ鍋 (大)
Kimchi Hotpot (Big) | Lẩu Kim Chi (Lớn)

500,000 VND

寄せ鍋 (小) / Seafood Hotpot (Small) | Lẩu Hải Sản (Nhỏ)

寄せ鍋 (小)
Seafood Hotpot (Small) | Lẩu Hải Sản (Nhỏ)

170,000 VND

寄せ鍋  (大) / Seafood Hotpot (Big) | Lẩu Hải Sản

寄せ鍋 (大)
Seafood Hotpot (Big) | Lẩu Hải Sản

780,000 VND

鮭頭鍋 / Salmon Head Hotpot | Lẩu Đầu Cá Hồi

鮭頭鍋
Salmon Head Hotpot | Lẩu Đầu Cá Hồi

500,000 VND

しゃぶしゃぶ 上 / American Beef Hotpot  | Lẩu Shabu Shabu Bò Mỹ

しゃぶしゃぶ 上
American Beef Hotpot | Lẩu Shabu Shabu Bò Mỹ

780,000 VND

しゃぶしゃぶ 並 / Australia Beef Hotpot | Lẩu Shabu Shabu Bò Úc

しゃぶしゃぶ 並
Australia Beef Hotpot | Lẩu Shabu Shabu Bò Úc

500,000 VND

石狩鍋  (小) / Salmon Hotpot (Small) | Lẩu Cá Hồi (Nhỏ)

石狩鍋 (小)
Salmon Hotpot (Small) | Lẩu Cá Hồi (Nhỏ)

170,000 VND


© 2015 Nhà hàng Nhật Bản Akaari - Công ty CP Linh Nhâm
ĐT: Akaari I: 0971785511 - Akaari II: 0971753322 - Akaari III: 097148 3335 | Mail: info@akaari.com.vn
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104983386, Ngày cấp: 03/11/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội.