Gohanmono – NHÀ HÀNG NHẬT BẢN TẠI HÀ NỘI - NHÀ HÀNG KIẾN ĐỎ AKAARI

THỰC ĐƠN
AKAARI

鉄火丼/ Tuna Rice Bowl | Cơm Cá Ngừ

鉄火丼
Tuna Rice Bowl | Cơm Cá Ngừ

160,000 VND

まぐろ納豆丼 / Tuna & Natto Rice Bowl | Cơm Cá Ngừ & Đậu Tương Lên Men

まぐろ納豆丼
Tuna & Natto Rice Bowl | Cơm Cá Ngừ & Đậu Tương Lên Men

160,000 VND

ネギトロ丼 / Mashed Tuna Rice Bowl | Cơm Cá Ngừ Băm Nhuyễn

ネギトロ丼
Mashed Tuna Rice Bowl | Cơm Cá Ngừ Băm Nhuyễn

150,000 VND

ねぎトロ納豆丼/ Minced Tuna With Natto | Cơm Cá Ngừ Bằm Nhuyễn Với Tương Hột

ねぎトロ納豆丼
Minced Tuna With Natto | Cơm Cá Ngừ Bằm Nhuyễn Với Tương Hột

168,000 VND

酒いくら丼/ Salmon and Salmon Roe | Cơm Cá Hồi Và Trứng Cá Hồi

酒いくら丼
Salmon and Salmon Roe | Cơm Cá Hồi Và Trứng Cá Hồi

168,000 VND

海鮮納豆丼 / Sashimi & Fremented Soybean Rice Bowl | Hải Sản & Đậu Tương Lên Men

海鮮納豆丼
Sashimi & Fremented Soybean Rice Bowl | Hải Sản & Đậu Tương Lên Men

190,000 VND

炙り丼 / Grilled Half-dried Fish Rice Bowl | Cơm Cá Ngừ, Cá Hồi Nướng Tái

炙り丼
Grilled Half-dried Fish Rice Bowl | Cơm Cá Ngừ, Cá Hồi Nướng Tái

168,000 VND

ビビンバ/ Korean Mixed Rice | Cơm Trộn Hàn Quốc

ビビンバ
Korean Mixed Rice | Cơm Trộn Hàn Quốc

120,000 VND

うな丼/ Grilled Eel Rice Bowl | Cơm Lươn Nhật Bản

うな丼
Grilled Eel Rice Bowl | Cơm Lươn Nhật Bản

292,000 VND

ステーキ丼/ Steak Rice Bowl | Cơm Bò Bít Tết

ステーキ丼
Steak Rice Bowl | Cơm Bò Bít Tết

180,000 VND

天丼/ Tempura Rice bowl | Cơm Tempura

天丼
Tempura Rice bowl | Cơm Tempura

165,000 VND

中華丼/ Starchy Sauce Rice Bowl | Cơm Xào Thập Cẩm Trung Hoa

中華丼
Starchy Sauce Rice Bowl | Cơm Xào Thập Cẩm Trung Hoa

110,000 VND

キムチ丼/ Stir Fried Pork With Kimchi Rice Bowl | Cơm Kimchi Xào Thịt Lợn

キムチ丼
Stir Fried Pork With Kimchi Rice Bowl | Cơm Kimchi Xào Thịt Lợn

100,000 VND

ロコモコ丼/ Hamburger With Omelet Rice Bowl | Cơm Hamburger Trứng Ốp La

ロコモコ丼
Hamburger With Omelet Rice Bowl | Cơm Hamburger Trứng Ốp La

120,000 VND

カツ丼/ Fried Pork Cutlet and Eggs Rice Bowl | Cơm Thăn Heo Chiên Hầm Trứng

カツ丼
Fried Pork Cutlet and Eggs Rice Bowl | Cơm Thăn Heo Chiên Hầm Trứng

110,000 VND

親子丼/ Chicken And Egg Rice Bowl | Cơm Thịt Gà Hầm Trứng

親子丼
Chicken And Egg Rice Bowl | Cơm Thịt Gà Hầm Trứng

110,000 VND

牛丼/ BEEF BOWL | Cơm Thịt Bò Hầm Trứng

牛丼
BEEF BOWL | Cơm Thịt Bò Hầm Trứng

165,000 VND

カレーライス/ Beef Curry Rice | Cơm Cà Ri Bò

カレーライス
Beef Curry Rice | Cơm Cà Ri Bò

110,000 VND

カツカレー/ Fried Pork Cutlet Curry Rice | Cơm Cà Ri & Thăn Heo Chiên Xù

カツカレー
Fried Pork Cutlet Curry Rice | Cơm Cà Ri & Thăn Heo Chiên Xù

130,000 VND

ハンバーグカレー/ Hamburg Curry Rice | Cơm Hamburger Cà Ri Bò

ハンバーグカレー
Hamburg Curry Rice | Cơm Hamburger Cà Ri Bò

145,000 VND

コロッケカレー/ Potato Croquette Curry Rice | Cà Ri & Khoai Tây Nghiền Thịt Heo Chiên Xù

コロッケカレー
Potato Croquette Curry Rice | Cà Ri & Khoai Tây Nghiền Thịt Heo Chiên Xù

156,000 VND


© 2015 Nhà hàng Nhật Bản Akaari - Công ty CP Linh Nhâm
ĐT: Akaari I: 0971785511 - Akaari II: 0971753322 - Akaari III: 097148 3335 | Mail: info@akaari.com.vn
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104983386, Ngày cấp: 03/11/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội.