Kobachi – NHÀ HÀNG NHẬT BẢN TẠI HÀ NỘI - NHÀ HÀNG KIẾN ĐỎ AKAARI

THỰC ĐƠN
AKAARI

おひたし/ Spinach Ohitashi Salad | Cải ngọt luộc với cá bào

おひたし
Spinach Ohitashi Salad | Cải ngọt luộc với cá bào

40,000 VND

まぐろ,山芋とろろ,納豆オクラ和え/ Cá ngừ trộn khoai mỡ, đậu bắp, tương hột

まぐろ,山芋とろろ,納豆オクラ和え
Cá ngừ trộn khoai mỡ, đậu bắp, tương hột

180,000 VND

アスパラごま和え/ Asparagus with Roasted Sesame Sauce | Măng tây với sốt mè rang

アスパラごま和え
Asparagus with Roasted Sesame Sauce | Măng tây với sốt mè rang

160,000 VND

アボカドとまぐろ / Avocado and Tuna | Cá ngừ sống với bơ tươi

アボカドとまぐろ
Avocado and Tuna | Cá ngừ sống với bơ tươi

80,000 VND

カニカマ ちゅかサラダ/ Crab stick, seaweed fiber salad | Salad thanh cua và rong biển sợi

カニカマ ちゅかサラダ
Crab stick, seaweed fiber salad | Salad thanh cua và rong biển sợi

150,000 VND

タクアン/ Fermented radish | Củ cải muối chua ngọt

タクアン
Fermented radish | Củ cải muối chua ngọt

45,000 VND

ツナ サラダ/ Tuna Salad | Cá ngừ trộn sốt Mayonnaise

ツナ サラダ
Tuna Salad | Cá ngừ trộn sốt Mayonnaise

65,000 VND

トビコとわかめサラダ/ Seaweed with flying fish roe salad | Salad trứng cá chuồn, rong biển

トビコとわかめサラダ
Seaweed with flying fish roe salad | Salad trứng cá chuồn, rong biển

168,000 VND

ポテト・サラダ/ Potato Salad | Khoai tây nghiền trộn sốt Mayonnaise

ポテト・サラダ
Potato Salad | Khoai tây nghiền trộn sốt Mayonnaise

65,000 VND

マカロニ・サラダ/ Macaroni salad | Mì nui trộn sốt Mayonnaise

マカロニ・サラダ
Macaroni salad | Mì nui trộn sốt Mayonnaise

68,000 VND

ミックスマヨネーズサラダ/ Mix mayonnaise salad | Salad thập cẩm sốt Mayonnaise

ミックスマヨネーズサラダ
Mix mayonnaise salad | Salad thập cẩm sốt Mayonnaise

90,000 VND

ワカメときゅうりの酢の物/ Cucumber Wakame Salad | Đồ chua dưa leo, rong biển

ワカメときゅうりの酢の物
Cucumber Wakame Salad | Đồ chua dưa leo, rong biển

50,000 VND

中華トビッコサラダ/ Seaweed mixed Flying fish eggs | Salad rong biển sợi và trứng cá chuồn

中華トビッコサラダ
Seaweed mixed Flying fish eggs | Salad rong biển sợi và trứng cá chuồn

176,000 VND

冷やしトマト/ Tomato salad | Salad cà chua

冷やしトマト
Tomato salad | Salad cà chua

40,000 VND

冷奴/ Cold Chilled Tofu | Đậu hũ non lạnh

冷奴
Cold Chilled Tofu | Đậu hũ non lạnh

38,000 VND

大根サラダ/ Fresh Radis salad | Salad củ cải trắng

大根サラダ
Fresh Radis salad | Salad củ cải trắng

60,000 VND

山芋 とろろ/ Japanese Yams Grinded | Khoai mỡ sống mài nhuyễn

山芋 とろろ
Japanese Yams Grinded | Khoai mỡ sống mài nhuyễn

40,000 VND

山芋とろろ 納豆 オクラ 和え/ Japanese Yams Grinded | Khoai mỡ tương hột và đậu bắp

山芋とろろ 納豆 オクラ 和え
Japanese Yams Grinded | Khoai mỡ tương hột và đậu bắp

120,000 VND

山芋タンザク/ Japanese Yams Yarned | Khoai mỡ sống cắt sợi

山芋タンザク
Japanese Yams Yarned | Khoai mỡ sống cắt sợi

40,000 VND

枝豆/ Boild Green Soybeans | Đậu nành luộc

枝豆
Boild Green Soybeans | Đậu nành luộc

42,000 VND

梅干し/ Salted plum | Xí muội Nhật Bản

梅干し
Salted plum | Xí muội Nhật Bản

30,000 VND


© 2015 Nhà hàng Nhật Bản Akaari - Công ty CP Linh Nhâm
ĐT: Akaari I: 0971785511 - Akaari II: 0971753322 - Akaari III: 097148 3335 | Mail: info@akaari.com.vn
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104983386, Ngày cấp: 03/11/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội.