Maki En – NHÀ HÀNG NHẬT BẢN TẠI HÀ NỘI - NHÀ HÀNG KIẾN ĐỎ AKAARI

THỰC ĐƠN
AKAARI

うなぎ巻き/ Eel Rolls | Cơm Cuộn Lươn

うなぎ巻き
Eel Rolls | Cơm Cuộn Lươn

110,000 VND

お新香巻き/ Pickle Radish Roll | Củ Cải Nhật Muối

お新香巻き
Pickle Radish Roll | Củ Cải Nhật Muối

60,000 VND

かっぱ巻き/ Cucumber Rolls | Cơm Cuộn Dưa Leo

かっぱ巻き
Cucumber Rolls | Cơm Cuộn Dưa Leo

50,000 VND

たまご巻き/ Egg Rolls | Cơm Cuộn Trứng

たまご巻き
Egg Rolls | Cơm Cuộn Trứng

40,000 VND

ねぎとろ巻き/ Mashed Tuna Roll | Cơm Cuộn Cá Ngừ Bằm Nhuyễn

ねぎとろ巻き
Mashed Tuna Roll | Cơm Cuộn Cá Ngừ Bằm Nhuyễn

80,000 VND

イクラとサーモン巻き/ Salmon,Salmon Roe Hand Roll | Cơm Cuộn Cá Hồi Và Trứng Cá Hồi

イクラとサーモン巻き
Salmon,Salmon Roe Hand Roll | Cơm Cuộn Cá Hồi Và Trứng Cá Hồi

130,000 VND

カリフォルニアロール/ California Roll | Cơm Cuộn Bơ Quả,Thanh Cua

カリフォルニアロール
California Roll | Cơm Cuộn Bơ Quả,Thanh Cua

90,000 VND

クランチロール/ Crunch Rolls | Cơm Cuộn Crunch

クランチロール
Crunch Rolls | Cơm Cuộn Crunch

90,000 VND

サーモン巻き/ Salmon Rolls | Cơm Cuộn Cá Hồi

サーモン巻き
Salmon Rolls | Cơm Cuộn Cá Hồi

90,000 VND

スパイシーツナロール/ Spicy Tuna Rolls | Cơm Cuộn Cá Ngừ Vị Cay

スパイシーツナロール
Spicy Tuna Rolls | Cơm Cuộn Cá Ngừ Vị Cay

70,000 VND

ドラゴンロール / Dragon Roll | Cơm Cuộn Lươn Và Dưa Leo

ドラゴンロール
Dragon Roll | Cơm Cuộn Lươn Và Dưa Leo

110,000 VND

太巻き/ Thick Sushi Roll | Thập Cẩm Vị Ngọt

太巻き
Thick Sushi Roll | Thập Cẩm Vị Ngọt

90,000 VND

手巻き/ Hand Roll | Cơm Cuộn Tay

手巻き
Hand Roll | Cơm Cuộn Tay

80,000 VND

海老天巻き / Shrimp Tempura Rolls | Cơm Cuộn Tôm Tempura

海老天巻き
Shrimp Tempura Rolls | Cơm Cuộn Tôm Tempura

90,000 VND

牛肉巻き/ Beef Rolls | Cơm Cuộn Thịt Bò

牛肉巻き
Beef Rolls | Cơm Cuộn Thịt Bò

90,000 VND

納豆巻き/  Fremented Soybeans Rolls | Cơm Cuộn Đậu Tương Lên Men

納豆巻き
Fremented Soybeans Rolls | Cơm Cuộn Đậu Tương Lên Men

80,000 VND

鉄火巻き/ Tuna Rolls | Cơm Cuộn Cá Ngừ

鉄火巻き
Tuna Rolls | Cơm Cuộn Cá Ngừ

90,000 VND

鰻、さけ巻き / Eel,Salmon Roll | Cơm Cuộn Lươn, Cá Hồi

鰻、さけ巻き
Eel,Salmon Roll | Cơm Cuộn Lươn, Cá Hồi

238,000 VND


© 2015 Nhà hàng Nhật Bản Akaari - Công ty CP Linh Nhâm
ĐT: Akaari I: 0971785511 - Akaari II: 0971753322 - Akaari III: 097148 3335 | Mail: info@akaari.com.vn
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104983386, Ngày cấp: 03/11/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội.