Ramen/Udon/Soba – NHÀ HÀNG NHẬT BẢN TẠI HÀ NỘI - NHÀ HÀNG KIẾN ĐỎ AKAARI

THỰC ĐƠN
AKAARI

かけうどん•そば•素麺 / Hot (Udon,Soba,Somen) Noodle | Mỳ (Udon,Soba,Somen) Nóng

かけうどん•そば•素麺
Hot (Udon,Soba,Somen) Noodle | Mỳ (Udon,Soba,Somen) Nóng

120,000 VND

ざるうどん•そば•素麺 / Cold (Udon,Soba,Somen) Noodle | Mỳ (Udon,Soba,Somen) Lạnh

ざるうどん•そば•素麺
Cold (Udon,Soba,Somen) Noodle | Mỳ (Udon,Soba,Somen) Lạnh

110,000 VND

しょうゆラーメン / Ramen Noodles With Soy Sauce | Mỳ Ramen Súp Xì Dầu

しょうゆラーメン
Ramen Noodles With Soy Sauce | Mỳ Ramen Súp Xì Dầu

120,000 VND

ちゃんぽん/ Seafood Ramen | Mỳ Ramen Hải Sản

ちゃんぽん
Seafood Ramen | Mỳ Ramen Hải Sản

138,000 VND

カレーうどん•そば•素麺 / Curry (Udon,Soba,Somen) Noodle | Mỳ (Udon,Soba,Somen) Súp Cà Ri

カレーうどん•そば•素麺
Curry (Udon,Soba,Somen) Noodle | Mỳ (Udon,Soba,Somen) Súp Cà Ri

138,000 VND

トムヤムクンラーメン / Tom Yam Ramen Noodles | Mỳ Ramen Súp Tôm Chua Cay

トムヤムクンラーメン
Tom Yam Ramen Noodles | Mỳ Ramen Súp Tôm Chua Cay

138,000 VND

ラーメン / Japanese Style Ramen | Mỳ Ramen Thịt Heo Với Cá Bào

ラーメン
Japanese Style Ramen | Mỳ Ramen Thịt Heo Với Cá Bào

138,000 VND

ワンタンメン(塩・醤油) / Wantanmen (Salt or Soy Sauce) | Mỳ Hoành Thánh Súp Muối (Tương)

ワンタンメン(塩・醤油)
Wantanmen (Salt or Soy Sauce) | Mỳ Hoành Thánh Súp Muối (Tương)

0 VND

五目 あんかけ 焼きそば/ Seafood Crispy Fried Noodles | Mỳ Ramen Xào Giòn Hải Sản

五目 あんかけ 焼きそば
Seafood Crispy Fried Noodles | Mỳ Ramen Xào Giòn Hải Sản

138,000 VND

冷やし中華/ Chilled Chinese Noodles | Mỳ Ramen Lạnh Trung Hoa

冷やし中華
Chilled Chinese Noodles | Mỳ Ramen Lạnh Trung Hoa

138,000 VND

味噌(味噌バター)ラーメン / Ramen Noodles Miso Soup (Miso Soup & Butter) | Mỳ Ramen (Súp Miso & Bơ)

味噌(味噌バター)ラーメン
Ramen Noodles Miso Soup (Miso Soup & Butter) | Mỳ Ramen (Súp Miso & Bơ)

135,000 VND

和牛うどん•そば / Wagyu Beef  Udon (Soba) Noodles | Mỳ (Udon, Soba) Với Thịt Bò Wagyu

和牛うどん•そば
Wagyu Beef Udon (Soba) Noodles | Mỳ (Udon, Soba) Với Thịt Bò Wagyu

350,000 VND

塩(塩バター)ラーメン / Ramen Noodles With Salt Soup (Salt Soup & Butter) | Mỳ Ramen Súp Muối (Súp Muối & Bơ)

塩(塩バター)ラーメン
Ramen Noodles With Salt Soup (Salt Soup & Butter) | Mỳ Ramen Súp Muối (Súp Muối & Bơ)

120,000 VND

天ぷらうどん•そば/Tempura Udon (Soba) Noodle | Mỳ (Udon, Soba) Với Tempura

天ぷらうどん•そば
Tempura Udon (Soba) Noodle | Mỳ (Udon, Soba) Với Tempura

138,000 VND

天磯おろしうどん•そば •素麺 / Cold (Udon,Soba,Somen) Noodle With Tempura | Mỳ (Udon,Soba,Somen) Tempura

天磯おろしうどん•そば •素麺
Cold (Udon,Soba,Somen) Noodle With Tempura | Mỳ (Udon,Soba,Somen) Tempura

120,000 VND

担々麺 / Dandan Noodles | Mỳ Ramen Súp Mè Ớt

担々麺
Dandan Noodles | Mỳ Ramen Súp Mè Ớt

138,000 VND

海鮮うどん•そば•素麺/ Seafood (Udon,Soba,Somen) Noodle | Mỳ (Udon,Soba,Somen) Hải Sản

海鮮うどん•そば•素麺
Seafood (Udon,Soba,Somen) Noodle | Mỳ (Udon,Soba,Somen) Hải Sản

160,000 VND

焼きうどん•そば / Stir-fried Udon (Soba) Noodle | Mỳ (Udon, Soba) Xào

焼きうどん•そば
Stir-fried Udon (Soba) Noodle | Mỳ (Udon, Soba) Xào

138,000 VND

納豆うどん•そば •素麺 / Fermented Soybeans (Udon,Soba,Somen) Noodle | Mỳ (Udon,Soba,Somen) Với Đậu Tương

納豆うどん•そば •素麺
Fermented Soybeans (Udon,Soba,Somen) Noodle | Mỳ (Udon,Soba,Somen) Với Đậu Tương

138,000 VND

肉うどん•そば•素麺 / Beef (Udon,Soba,Somen) Noodle | Mỳ (Udon,Soba,Somen) Với Thịt Bò

肉うどん•そば•素麺
Beef (Udon,Soba,Somen) Noodle | Mỳ (Udon,Soba,Somen) Với Thịt Bò

138,000 VND

鍋焼きうどん / Hot Udon Noodle With Shrimp Tempura | Mỳ Udon Thịt Heo & Tôm Tempura

鍋焼きうどん
Hot Udon Noodle With Shrimp Tempura | Mỳ Udon Thịt Heo & Tôm Tempura

138,000 VND


© 2015 Nhà hàng Nhật Bản Akaari - Công ty CP Linh Nhâm
ĐT: Akaari I: 0971785511 - Akaari II: 0971753322 - Akaari III: 097148 3335 | Mail: info@akaari.com.vn
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104983386, Ngày cấp: 03/11/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội.