Sashimi – NHÀ HÀNG NHẬT BẢN TẠI HÀ NỘI - NHÀ HÀNG KIẾN ĐỎ AKAARI

THỰC ĐƠN
AKAARI

まぐろ/ Tuna | Cá ngừ đại dương

まぐろ
Tuna | Cá ngừ đại dương

150,000 VND

サーモン/ Fresh Salmon | Cá hồi

サーモン
Fresh Salmon | Cá hồi

160,000 VND

鯛 / Red Snapper | Cá Tai


Red Snapper | Cá Tai

150,000 VND

トロサーモン / Fatty Salmon | Bụng cá hồi

トロサーモン
Fatty Salmon | Bụng cá hồi

180,000 VND

たこ / Octopus | Bạch tuộc

たこ
Octopus | Bạch tuộc

150,000 VND

しめさば/ Pickled Saba | Cá Saba ngâm giấm

しめさば
Pickled Saba | Cá Saba ngâm giấm

140,000 VND

ホタテ/ Scallops | Sò điệp

ホタテ
Scallops | Sò điệp

250,000 VND

はまち/ Yellowtail | Cá cam

はまち
Yellowtail | Cá cam

360,000 VND

シメにしん/ Herring Roe Vinegared | Cá trích ép trứng

シメにしん
Herring Roe Vinegared | Cá trích ép trứng

150,000 VND

大トロ/ Fatty Tuna | Bụng cá ngừ vây xanh

大トロ
Fatty Tuna | Bụng cá ngừ vây xanh

780,000 VND

ホッキ貝/ Surf Clam | Sò đỏ

ホッキ貝
Surf Clam | Sò đỏ

180,000 VND

鮃刺身/ Flounder | Cá bơn Nhật

鮃刺身
Flounder | Cá bơn Nhật

420,000 VND

馬刺し/ Fresh Horse Meat | Thịt ngựa sống

馬刺し
Fresh Horse Meat | Thịt ngựa sống

300,000 VND

鯵/ Horse mackerel | Cá ngân Nhật


Horse mackerel | Cá ngân Nhật

480,000 VND

真鯛/ Red snapper | Cá cháp đỏ Nhật

真鯛
Red snapper | Cá cháp đỏ Nhật

300,000 VND

生牡蠣(トビッコトッピング含)/ Oyster With Fish Eggs | Hào sữa với trứng cá chuồn

生牡蠣(トビッコトッピング含)
Oyster With Fish Eggs | Hào sữa với trứng cá chuồn

186,000 VND

サーモン刺身 ミックス/ Mix Salmon | Cá hồi đặc biệt

サーモン刺身 ミックス
Mix Salmon | Cá hồi đặc biệt

320,000 VND

刺身盛り合わせ 中/ Mix Sashimi | Tổng hợp

刺身盛り合わせ 中
Mix Sashimi | Tổng hợp

580,000 VND

刺身盛り合わせ 小	/  Mix sashimi | Tổng hợp nhỏ

刺身盛り合わせ 小
Mix sashimi | Tổng hợp nhỏ

220,000 VND

身盛り合わせ 竹/ Mix Sashimi | Tổng hợp vừa

身盛り合わせ 竹
Mix Sashimi | Tổng hợp vừa

386,000 VND

刺身盛り合わせ 梅/ Mix Sashimi | Tổng hợp vừa

刺身盛り合わせ 梅
Mix Sashimi | Tổng hợp vừa

486,000 VND


© 2015 Nhà hàng Nhật Bản Akaari - Công ty CP Linh Nhâm
ĐT: Akaari I: 0971785511 - Akaari II: 0971753322 - Akaari III: 097148 3335 | Mail: info@akaari.com.vn
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104983386, Ngày cấp: 03/11/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội.