Sushi/Maki – NHÀ HÀNG NHẬT BẢN TẠI HÀ NỘI - NHÀ HÀNG KIẾN ĐỎ AKAARI

THỰC ĐƠN
AKAARI

スギ/ Cobia | Cá Giò

スギ
Cobia | Cá Giò

80,000 VND

サーモン/ Salmon | Cá Hồi

サーモン
Salmon | Cá Hồi

90,000 VND

サーモントロ/ Fatty Salmon | Bụng cá hồi

サーモントロ
Fatty Salmon | Bụng cá hồi

100,000 VND

まぐろ/ Tuna | Cá Ngừ

まぐろ
Tuna | Cá Ngừ

80,000 VND

大トロ/ Fatty Tuna | Bụng Cá Ngừ

大トロ
Fatty Tuna | Bụng Cá Ngừ

280,000 VND

たこ/ Octopus | Bạch tuộc

たこ
Octopus | Bạch tuộc

80,000 VND

しめさば/ Vinegared Mackerel | Cá Thu Ngâm Giấm

しめさば
Vinegared Mackerel | Cá Thu Ngâm Giấm

70,000 VND

カンパチ/ Amberjack | Cá Cam

カンパチ
Amberjack | Cá Cam

120,000 VND

ホッキ貝/ Surf Clam | Sò Đỏ

ホッキ貝
Surf Clam | Sò Đỏ

120,000 VND

シメにしん/ Herring Roe Vinegared | Cá Trích Ép Trứng

シメにしん
Herring Roe Vinegared | Cá Trích Ép Trứng

86,000 VND

真鯛 / Red Snapper | Cá Tráp Đỏ

真鯛
Red Snapper | Cá Tráp Đỏ

160,000 VND

エビ/ Shrimp | Tôm

エビ
Shrimp | Tôm

120,000 VND

鰻/ Eel | Lươn Nhật


Eel | Lươn Nhật

140,000 VND

卵/ Egg | Trứng Chiên


Egg | Trứng Chiên

50,000 VND

とびっこ/ Flying Fish Roe | Trứng Cá Chuồn

とびっこ
Flying Fish Roe | Trứng Cá Chuồn

100,000 VND

いくら/ Salmon Roe | Trứng Cá Hồi

いくら
Salmon Roe | Trứng Cá Hồi

100,000 VND

サーモンバッテラ/ Salmon Battera | Cá Hồi Ép Khuôn

サーモンバッテラ
Salmon Battera | Cá Hồi Ép Khuôn

130,000 VND

バッテラ(ミックス)/ Battera Mix | Cá Hồi ,Trích Ép Trứng Ép Khuôn

バッテラ(ミックス)
Battera Mix | Cá Hồi ,Trích Ép Trứng Ép Khuôn

168,000 VND

炙り/ Grilled Half-dried | Nướng Tái

炙り
Grilled Half-dried | Nướng Tái

186,000 VND

盛り合わせ (松)/ Assorted (Small) | Tổng Hợp (Nhỏ)

盛り合わせ (松)
Assorted (Small) | Tổng Hợp (Nhỏ)

286,000 VND

盛り合わせ (梅)/ Assorted (Medium) | Tổng Hợp (Vừa)

盛り合わせ (梅)
Assorted (Medium) | Tổng Hợp (Vừa)

320,000 VND


© 2015 Nhà hàng Nhật Bản Akaari - Công ty CP Linh Nhâm
ĐT: Akaari I: 0971785511 - Akaari II: 0971753322 - Akaari III: 097148 3335 | Mail: info@akaari.com.vn
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104983386, Ngày cấp: 03/11/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội.