Sushi/Maki – NHÀ HÀNG NHẬT BẢN TẠI HÀ NỘI - NHÀ HÀNG KIẾN ĐỎ AKAARI

THỰC ĐƠN
AKAARI

サーモンイクラ 巻き/ Salmon & Salmon Roe Rolls | Cơm cuộn cá hồi với trứng cá hồi

サーモンイクラ 巻き
Salmon & Salmon Roe Rolls | Cơm cuộn cá hồi với trứng cá hồi

130,000 VND

巻きもの盛り合わせ   1/ Mix maki | Cơm cuộn tổng hợp

巻きもの盛り合わせ 1
Mix maki | Cơm cuộn tổng hợp

268,000 VND

海老/ Boiled Shrimp | Tôm

海老
Boiled Shrimp | Tôm

120,000 VND

大トロ/ Fatty Tuna | Bụng cá ngừ

大トロ
Fatty Tuna | Bụng cá ngừ

280,000 VND

シメにしん/ Herring Roe Vinegared | Cá trích ép trứng

シメにしん
Herring Roe Vinegared | Cá trích ép trứng

86,000 VND

ホッキ貝/ Surf Clam | Sò đỏ

ホッキ貝
Surf Clam | Sò đỏ

120,000 VND

ホッキ貝/ Salmon | Cá hồi/

ホッキ貝
Salmon | Cá hồi

90,000 VND

鰻/ Eel | Sushi lươn


Eel | Sushi lươn

140,000 VND

しめさば/ Pickled Saba | Cá Saba ngâm giấm

しめさば
Pickled Saba | Cá Saba ngâm giấm

70,000 VND

トロサーモン/ Fatty Salmon | Bụng cá hồi

トロサーモン
Fatty Salmon | Bụng cá hồi

100,000 VND

はまち/ Yellowtail | Cá cam

はまち
Yellowtail | Cá cam

120,000 VND

まぐろ/ Tuna | Cá ngừ đại dương

まぐろ
Tuna | Cá ngừ đại dương

80,000 VND

鯛/ Red Snapper | Cá Tai


Red Snapper | Cá Tai

80,000 VND

たこ/ Tako | Bạch tuộc

たこ
Tako | Bạch tuộc

80,000 VND

卵/ Egg | Trứng chiên


Egg | Trứng chiên

50,000 VND

トビッコ/ Flying Fish Eggs | Trứng cá chuồn

トビッコ
Flying Fish Eggs | Trứng cá chuồn

100,000 VND

いくら/ Salmon Roe | Trứng cá hồi

いくら
Salmon Roe | Trứng cá hồi

100,000 VND

明太子/ Cod Roe | Trứng cá tuyết

明太子
Cod Roe | Trứng cá tuyết

90,000 VND

サーモンバッテラ/ Salmon sushi molding | Cá hồi ép khuôn

サーモンバッテラ
Salmon sushi molding | Cá hồi ép khuôn

130,000 VND

サーモン、シメにしんバッテラ/ Salmon, shimebun sushi molding | Cá hồi, cá trích ép khuôn

サーモン、シメにしんバッテラ
Salmon, shimebun sushi molding | Cá hồi, cá trích ép khuôn

168,000 VND

寿司 3種 炙り焼き/ Mix Sushi | Sushi 3 loại cá nướng tái

寿司 3種 炙り焼き
Mix Sushi | Sushi 3 loại cá nướng tái

186,000 VND


© 2015 Nhà hàng Nhật Bản Akaari - Công ty CP Linh Nhâm
ĐT: Akaari I: 0971785511 - Akaari II: 0971753322 - Akaari III: 097148 3335 | Mail: info@akaari.com.vn
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104983386, Ngày cấp: 03/11/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội.