Yakimono – NHÀ HÀNG NHẬT BẢN TẠI HÀ NỘI - NHÀ HÀNG KIẾN ĐỎ AKAARI

THỰC ĐƠN
AKAARI

にんにく焼き/ Grilled Garlic | Tỏi Xiên Nướng

にんにく焼き
Grilled Garlic | Tỏi Xiên Nướng

30,000 VND

ねぎ焼き/ Grilled Green Onion | Hành Ba Rô Xiên Nướng

ねぎ焼き
Grilled Green Onion | Hành Ba Rô Xiên Nướng

30,000 VND

鶏皮/ Grilled Chicken Skin | Da Gà Nướng Xiên

鶏皮
Grilled Chicken Skin | Da Gà Nướng Xiên

60,000 VND

ナンコツ/ Grilled Chicken Caritilage | Sụn Gà Xiên Nướng

ナンコツ
Grilled Chicken Caritilage | Sụn Gà Xiên Nướng

68,000 VND

つくね/ Grilled Chick Meat Balls | Thịt Gà Viên Nướng Sốt Teri

つくね
Grilled Chick Meat Balls | Thịt Gà Viên Nướng Sốt Teri

68,000 VND

ねぎま豚/ Grilled Pork with Green Onion | Thịt heo với hành ba rô xiên nướng

ねぎま豚
Grilled Pork with Green Onion | Thịt heo với hành ba rô xiên nướng

68,000 VND

アスパラベーコン巻き / Bacon Wrapped Asparagus | Ba Chỉ Xông Khói Cuộn Măng Tây Nướng

アスパラベーコン巻き
Bacon Wrapped Asparagus | Ba Chỉ Xông Khói Cuộn Măng Tây Nướng

68,000 VND

手羽先 / Grilled Chicken Wings With Salt | Cánh Gà Nướng Muối

手羽先
Grilled Chicken Wings With Salt | Cánh Gà Nướng Muối

96,000 VND

手羽先のピリ辛焼き/ Spicy Grilled Chicken Wings | Cánh Gà Nướng Cay

手羽先のピリ辛焼き
Spicy Grilled Chicken Wings | Cánh Gà Nướng Cay

90,000 VND

明太子焼き / Grilled Cod Roe | Trứng Cá Tuyết Nướng

明太子焼き
Grilled Cod Roe | Trứng Cá Tuyết Nướng

120,000 VND

イカ丸焼き (塩•ソース) / Grilled Squid (Salt,Source) | Mực Tươi Nướng (Muối, Sốt)

イカ丸焼き (塩•ソース)
Grilled Squid (Salt,Source) | Mực Tươi Nướng (Muối, Sốt)

128,000 VND

あたりめ/ Grilled Dried Squid | Mực Khô Nướng

あたりめ
Grilled Dried Squid | Mực Khô Nướng

150,000 VND

サイコロステーキ/ Diced Steak | Thịt Thăn Bò Úc Lúc Lắc

サイコロステーキ
Diced Steak | Thịt Thăn Bò Úc Lúc Lắc

160,000 VND

焼き鶏おまかせ5種/ Grilled Chicken (5 sticks) | Gà Xiên Nướng Thập Cẩm 5 Loại

焼き鶏おまかせ5種
Grilled Chicken (5 sticks) | Gà Xiên Nướng Thập Cẩm 5 Loại

168,000 VND


© 2015 Nhà hàng Nhật Bản Akaari - Công ty CP Linh Nhâm
ĐT: Akaari I: 0971785511 - Akaari II: 0971753322 - Akaari III: 097148 3335 | Mail: info@akaari.com.vn
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104983386, Ngày cấp: 03/11/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội.