Yakimono – NHÀ HÀNG NHẬT BẢN TẠI HÀ NỘI - NHÀ HÀNG KIẾN ĐỎ AKAARI

THỰC ĐƠN
AKAARI

あたりめ/ Grilled Dried Squid | Mực khô nướng

あたりめ
Grilled Dried Squid | Mực khô nướng

150,000 VND

いか丸焼き/ Grilled Squid | Mực nướng

いか丸焼き
Grilled Squid | Mực nướng

128,000 VND

ぎんだら(塩または照り焼き)/ Grilled snowfish with salt, teri sauce | Cá tuyết nướng muối, teri

ぎんだら(塩または照り焼き)
Grilled snowfish with salt, teri sauce | Cá tuyết nướng muối, teri

238,000 VND

さけあたま塩焼き/ Grilled Salmon Head with Salt | Đầu cá hồi nướng muối

さけあたま塩焼き
Grilled Salmon Head with Salt | Đầu cá hồi nướng muối

168,000 VND

さけ塩焼き(照り焼き)/ Grilled Salmon with salt (teri) | Cá hồi nướng muối (sốt Teri)

さけ塩焼き(照り焼き)
Grilled Salmon with salt (teri) | Cá hồi nướng muối (sốt Teri)

138,000 VND

さば塩焼き/ Grilled Mackerel fish with salt | Cá Saba nướng muối

さば塩焼き
Grilled Mackerel fish with salt | Cá Saba nướng muối

90,000 VND

さんま 蒲焼き/ Grilled Saury with Teri Sauce | Cá Kiếm nướng với sốt teri

さんま 蒲焼き
Grilled Saury with Teri Sauce | Cá Kiếm nướng với sốt teri

130,000 VND

さんま塩焼き/ Grilled Saury with Salt | Cá thu đao nướng muối

さんま塩焼き
Grilled Saury with Salt | Cá thu đao nướng muối

100,000 VND

ししゃも/ Grilled Shishamo | Cá trứng nướng

ししゃも
Grilled Shishamo | Cá trứng nướng

80,000 VND

つくね/ Grilled Chick Meat Balls | Thịt gà viên nướng sốt

つくね
Grilled Chick Meat Balls | Thịt gà viên nướng sốt

68,000 VND

にんにく焼/ Grilled Garlic | Tỏi nướng xiên

にんにく焼
Grilled Garlic | Tỏi nướng xiên

30,000 VND

ねぎま豚/ Grilled Pork with Green Onion | Thịt heo với hành ba rô xiên nướng

ねぎま豚
Grilled Pork with Green Onion | Thịt heo với hành ba rô xiên nướng

68,000 VND

ねぎま鶏/ Grilled Chicken with Green Onion | Thịt gà với hành ba rô nướng xiên

ねぎま鶏
Grilled Chicken with Green Onion | Thịt gà với hành ba rô nướng xiên

68,000 VND

ねぎ焼/ Grilled Green Onion | Hành ba rô nướng xiên

ねぎ焼
Grilled Green Onion | Hành ba rô nướng xiên

30,000 VND

ほっけ焼き/ Grilled Salt-water Sculpin | Cá mú nướng muối

ほっけ焼き
Grilled Salt-water Sculpin | Cá mú nướng muối

250,000 VND

まぐろ照り焼き/ Grilled Tuna with Teri Sauce | Cá ngừ nướng với sốt teri

まぐろ照り焼き
Grilled Tuna with Teri Sauce | Cá ngừ nướng với sốt teri

130,000 VND

アスパラバーコン巻き/ Grilled Asparagus Rolled with Bacon | Ba rọi xông khói cuộn măng tây

アスパラバーコン巻き
Grilled Asparagus Rolled with Bacon | Ba rọi xông khói cuộn măng tây

68,000 VND

イカ丸焼き(ソース付)/ Grilled Squid with Mazu Sauce | Mực nướng sốt Mazu

イカ丸焼き(ソース付)
Grilled Squid with Mazu Sauce | Mực nướng sốt Mazu

128,000 VND

サイコロステーキ/ Diced Steak | Bò lúc lắc

サイコロステーキ
Diced Steak | Bò lúc lắc

160,000 VND

サワラ味噌付け 焼き/ Grilled Mackerel with miso sauce | Cá thu ngâm sốt Miso nướng

サワラ味噌付け 焼き
Grilled Mackerel with miso sauce | Cá thu ngâm sốt Miso nướng

150,000 VND

サワラ塩焼き/ Grilled Mackerel with Salt | Cá thu nướng muối

サワラ塩焼き
Grilled Mackerel with Salt | Cá thu nướng muối

110,000 VND


© 2015 Nhà hàng Nhật Bản Akaari - Công ty CP Linh Nhâm
ĐT: Akaari I: 0971785511 - Akaari II: 0971753322 - Akaari III: 097148 3335 | Mail: info@akaari.com.vn
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104983386, Ngày cấp: 03/11/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội.