Yakisakana – NHÀ HÀNG NHẬT BẢN TẠI HÀ NỘI - NHÀ HÀNG KIẾN ĐỎ AKAARI

THỰC ĐƠN
AKAARI

ししゃも/ Grilled Smelt | Cá Trứng Nướng Muối

ししゃも
Grilled Smelt | Cá Trứng Nướng Muối

80,000 VND

さば塩焼き(照り)/ (Teri Sauce) Salt-Grilled Mackerel | Cá Thu Nướng Muối Hoặc Sốt Teri

さば塩焼き(照り)
(Teri Sauce) Salt-Grilled Mackerel | Cá Thu Nướng Muối Hoặc Sốt Teri

90,000 VND

さけ塩焼き(照り焼き)/ Grilled Salmon with salt (teri) | Cá hồi nướng muối (sốt Teri)

さけ塩焼き(照り焼き)
Grilled Salmon with salt (teri) | Cá hồi nướng muối (sốt Teri)

138,000 VND

さんまの蒲焼き/ Grilled Pacific Saury With Teri Sauce  | Cá Thu Đao Nướng Sốt Teri

さんまの蒲焼き
Grilled Pacific Saury With Teri Sauce | Cá Thu Đao Nướng Sốt Teri

100,000 VND

ほっけ焼き/ Salt-Grilled Grouper | Cá Mú Nướng Muối

ほっけ焼き
Salt-Grilled Grouper | Cá Mú Nướng Muối

250,000 VND

サワラ味噌漬け/ Miso Sauce-Grilled Mackerel | Cá Thu Nướng Sốt Miso

サワラ味噌漬け
Miso Sauce-Grilled Mackerel | Cá Thu Nướng Sốt Miso

150,000 VND

サワラ塩焼き/ Salt-Grilled Mackerel  | Cá Thu Nướng Muối

サワラ塩焼き
Salt-Grilled Mackerel | Cá Thu Nướng Muối

110,000 VND

銀鱈と明太子焼き/ Grilled Snow Fish With Cod Roe | Cá Tuyết Phủ Trứng Cá Tuyết Nướng

銀鱈と明太子焼き
Grilled Snow Fish With Cod Roe | Cá Tuyết Phủ Trứng Cá Tuyết Nướng

398,000 VND

銀鱈塩焼き(照り)/ (Teri Sauce) Salt-Grilled Snow Fish | Cá Tuyết Nướng Muối Hoặc Sốt Teri

銀鱈塩焼き(照り)
(Teri Sauce) Salt-Grilled Snow Fish | Cá Tuyết Nướng Muối Hoặc Sốt Teri

238,000 VND

鮭と明太子焼き/ Grilled Salmon With Cod Roe  | Cá Hồi Phủ Trứng Cá Tuyết Nướng

鮭と明太子焼き
Grilled Salmon With Cod Roe | Cá Hồi Phủ Trứng Cá Tuyết Nướng

275,000 VND

さんま塩焼き / Salt-Grilled Pacific Saury | Cá Thu Đao Nướng Muối

さんま塩焼き
Salt-Grilled Pacific Saury | Cá Thu Đao Nướng Muối

100,000 VND

鮭頭塩焼き/ Grilled Salmon Head With Salt | Đầu Cá Hồi Nướng Muối

鮭頭塩焼き
Grilled Salmon Head With Salt | Đầu Cá Hồi Nướng Muối

168,000 VND


© 2015 Nhà hàng Nhật Bản Akaari - Công ty CP Linh Nhâm
ĐT: Akaari I: 0971785511 - Akaari II: 0971753322 - Akaari III: 097148 3335 | Mail: info@akaari.com.vn
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104983386, Ngày cấp: 03/11/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội.