AKAARI I

Add: A105-106, D5 Tran Thai Tong Str, Cau Giay Dist., Ha Noi
Tel: 024. 62690408 | 0971785511

AKAARI II

Địa chỉ: 17T7 Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 024. 6683 0022 | 097175 3322

AKAARI III

Địa chỉ: Số 5 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024. 7308 9995 | 097148 3335

© 2015 Nhà hàng Nhật Bản Akaari - Công ty CP Linh Nhâm
ĐT: Akaari I: 0971785511 - Akaari II: 0971753322 - Akaari III: 097148 3335 | Mail: info@akaari.com.vn
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104983386, Ngày cấp: 03/11/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội.