Hải sản tổng hợp xào với măng tây/ 海鮮炒め – NHÀ HÀNG NHẬT BẢN TẠI HÀ NỘI - NHÀ HÀNG KIẾN ĐỎ AKAARI
/海鮮炒め/Fried mix seafood & Asparagus | Hải sản tổng hợp xào với măng tây

/海鮮炒め/Fried mix seafood & Asparagus | Hải sản tổng hợp xào với măng tây

Iroiro

Giá: 180,000₫


Bình luận


© 2015 Nhà hàng Nhật Bản Akaari - Công ty CP Linh Nhâm
ĐT: Akaari I: 0971785511 - Akaari II: 0971753322 - Akaari III: 097148 3335 | Mail: info@akaari.com.vn
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104983386, Ngày cấp: 03/11/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội.