Mì hoành thánh súp muối/ tương/ ワンタンメン(塩・醤油) – NHÀ HÀNG NHẬT BẢN TẠI HÀ NỘI - NHÀ HÀNG KIẾN ĐỎ AKAARI
ワンタンメン(塩・醤油)/ Chinese Dumpling ramen | Mì hoành thánh súp muối, tương

ワンタンメン(塩・醤油)/ Chinese Dumpling ramen | Mì hoành thánh súp muối, tương

Ramen

Giá: 138,000₫

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bình luận


© 2015 Nhà hàng Nhật Bản Akaari - Công ty CP Linh Nhâm
ĐT: Akaari I: 0971785511 - Akaari II: 0971753322 - Akaari III: 097148 3335 | Mail: info@akaari.com.vn
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104983386, Ngày cấp: 03/11/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội.