Sushi tổng hợp đặc biệt/ 寿司 特選 – NHÀ HÀNG NHẬT BẢN TẠI HÀ NỘI - NHÀ HÀNG KIẾN ĐỎ AKAARI
盛り合わせ (特選) / Assorted (Special) | Tổng Hợp (Đặc Biệt)

盛り合わせ (特選) / Assorted (Special) | Tổng Hợp (Đặc Biệt)

Sushi/Maki

Giá: 725,000₫


Bình luận


© 2015 Nhà hàng Nhật Bản Akaari - Công ty CP Linh Nhâm
ĐT: Akaari I: 0971785511 - Akaari II: 0971753322 - Akaari III: 097148 3335 | Mail: info@akaari.com.vn
Số giấy chứng nhận DKKD: 0104983386, Ngày cấp: 03/11/2010, cấp tại: Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội.